Elion Park

Inschrijfvoorwaarden Elion Park

 • Als wij uw inschrijving hebben ontvangen, dan bevestigen wij dit z.s.m. per mail. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan is uw inschrijfformulier niet in goede orde ontvangen (controleer ook uw spambox);
 • Indien een inschrijfformulier ingezonden wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing;
 • De inschrijving is NIET op volgorde van binnenkomst. Iedere inschrijving binnen de inschrijvingsperiode maakt derhalve evenveel kans;
 • Inschrijven is kosteloos en vrijblijvend. Zowel de inschrijver als de verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de inschrijving geen rechten ontlenen;
 • Wij verzoeken je het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen;
 • Per toekomstig huishouden kan maximaal één inschrijfformulier ingeleverd worden. Dit betekent ook dat de tenaamstelling van de eventuele koopovereenkomst gelijk zal zijn aan de tenaamstelling van het inschrijfformulier. Eventuele mede-kopers moeten derhalve worden vermeld op het inschrijfformulier. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar;

Toewijzingsprocedure woningen

 • Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Zijn er meerdere kandidaten voor een en hetzelfde bouwnummer, dan volgt een tweede beoordeling op basis van de financiële gegevens en/of optimale bezetting. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur heeft opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur;
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat wordt toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek.
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd;
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver te allen tijde voorbehoud;
 • In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen zoals ontwikkelaar, aannemer, notaris, makelaar(s) en hypotheekadviseurs. Met het insturen van het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.

Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeur(en). Wij streven anderzijds naar een optimale bezetting. Over de toewijzingen en de procedure zelf zal door ons niet nader gecommuniceerd worden.

De verkoper en de makelaar zijn niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het inschrijfformulier en houden te allen tijde het recht om af te wijken van bovengenoemde inschrijfvoorwaarden en/of toewijzingsprocedure.

Zoekvenster sluiten