Elion Park

Terug naar homepage

Privacyverklaring

Waarom reb projects b.v. gegevens nodig heeft

REB Projects B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van REB Projects B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan REB Projects B.V. verstrekt. REB Projects B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM REB PROJECTS B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

REB Projects B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan REB Projects B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang REB Projects b.v. gegevens bewaart

REB Projects B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

REB Projects B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van REB Projects B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. REB Projects B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

REB PROJECTS B.V. maakt gebruik van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in de manier waarop onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, wij kunnen u niet persoonlijk
herleiden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google kan wel informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in Google’s Privacy Policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rebprojects.com. REB Projects B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

REB Projects B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van REB Projects B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door REB Projects B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met REB Projects B.V. via info@rebprojects.com. elionpark.nl is een website van REB Projects B.V..

REB Projects B.V. is als volgt te bereiken:
Adres: Vondelstraat 71, 1054 GK Amsterdam
Kamer van Koophandel: 64821455
Telefoon: 020 330 1654
E-mailadres: info@rebprojects.com

Terug naar homepage

Zoekvenster sluiten